FORMULARZE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (miejscowość i data)   …………………………                       


PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU* TOWARU                                               
Nazwa towaru/symbol:
Numer zamówienia:
Dane klienta:                                                                                               imię i nazwisko/nazwa firmy)                                                                                                                                       
(adres)                                                                                                                                
 (NIP, dodatkowe informacje)
Przyczyna zwrotu:


Czy sprzedawca przyjął towar:         ☐ TAK         ☐ NIE
  Podpis przyjmującego zwrócony towar                                                       Podpis osoby zwracającej towar    


* niepotrzebne skreślić